BIỆT THỰ ZEITGEIST GIÁ BAO NHIÊU

BIỆT THỰ ZEITGEIST GIÁ BAO NHIÊU.
☘ LOẠI HÌNH BIỆT THỰ SONG LẬP 〽️ 162m2

=> Giá từ 11.8 đến 14.9 tỷ

☘ LOẠI HÌNH BIỆT THỰ SONG LẬP 〽️ 200m2

=> Giá từ 13.9 tới 16.9 tỷ

☘ LOẠI HÌNH BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 〽️ 250m2

=> Giá từ 16.6 đến 18.8 tỷ

☘ LOẠI HÌNH BIỆT THỰ ĐƠN LẬP 〽️ 300m2

=> Giá từ 20 đến 27 tỷ
Giá đã bao gồm VAT