Cập nhật tiến độ dự án Zeitgeist Nhà Bè tháng 3/2020

Cập nhật tiến độ dự án Zeitgeist Nhà Bè tháng 3/2020

 

Một số hình ảnh thực tế

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan