Form Ủy quyền tham dự Event dự án GS Metrocity ngày 12/01/2019

📣📣 Kính gửi Anh/Chị khách hàng Form Ủy quyền tham dự Event dự án GS Metrocity ngày 12/01/2019

In làm 3 bản, 2 bản gửi về cho Admin 1 bản khách giữ, ở phần “nội dung ủy quyền”, khách hàng Bên ủy quyền ký xác nhận vào ô số 3, 4, 5, 6 (không ký ô số 1 và 2) và ký nháy từng trang, như hướng dẫn bên dưới.

 

📣📣 Đơn ủy quyền gửi trước ngày 26/12/2019.

‼️‼️  Chữ ký của người Ủy Quyền phải giống với chữ ký trên Booking Form

Lưu ý

Đến hết ngày 26/12/2019 Anh/chị nộp giấy ủy quyền này, sau ngày này nếu không nộp giấy ủy quyền mà khách không đi được coi như khách mất quyền chọn căn. 

Trân trọng!!!

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

0909.477.288