Quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè

Nhà Bè là huyện ngoại thành về phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 12km.

Địa giới hành chính:

➣ Phía Bắc giáp Quận 7

➣ Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

➣ Phía Đông giáp sông Nhà Bè, ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Sông Soài Rạp, ngăn cách với huyện Cần Giờ.

➣ Phía Tây giáp huyện Bình Chánh.

Huyện Nhà Bè hiện có 7 đơn vị hành chính cấp xã gồm Thị Trấn Nhà Bè và 6 xã. Gồm Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc.

 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè

Kế hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè

➖ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

➖ Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013

➖ Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

➖ Căn cứ Nghị định số 01/2017 ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

➖ Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nă 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

➖ Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

➖ Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ ba về Danh mục các dự án cần thu hồi đất. Dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bán thành phố Hồ Chí Minh.

➖ Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ năm. Về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất. Dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

➖ Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp khóa sau. Về Danh mục các ự án cần thu hồi đất. Dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

➖ Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 3282/TTR-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 299/TTr-TNMT-QLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2018.

Phân bổ diện tích các loại đất:

Tổng diện tích đất tự nhiên là 10,042.7 ha.

Trong đó:

Đất nông nghiệp là 3,495.2 ha. Bao gồm đất trồng lúa (77.49 ha); Đất trồng cây lâu năm (2,745 ha); Đất nuôi trồng thủy sản (627.64 ha)

Đất phi nông nghiệp là 6,547.5 ha. Gồm Đất Quốc phòng(41.36 ha); Đất an ninh (62.5 ha); Đất khu công nghiệp (1,285.17 ha); Đất thương mại – dịch vụ (169.65 ha); Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (30.09 ha); Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp địa phương (1,315.1 ha); Đất ở tại nông thôn (1,059 ha); Đất ở đô thị (135.24 ha) và đất dành cho một số công trình công cộng khác …

Kế hoạch thu hồi đất

Đất nông nghiệp là 1,108.24 ha. Gồm đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.

Đất phi nông nghiệp là 72.27 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

✅Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1,442.16 ha.

✅ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 13.5 ha.

Căn cứ vào những Quyết định quy hoạch sử dụng đất như trên. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có trách nhiệm phối hợp và thực hiện:

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định và Pháp luật về Đất đai.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã duyệt.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (2 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan